Αγώνες βουνού στα μονοπάτια των "Αρκάδων Ποιμένων"
ΚΥΡΙΑΚΉ 11  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016  ΣΤΟ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ *** VIDEO *** 190 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΤΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ *** ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ *** FOTOS