Η ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ, ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ! (παρακαλούμε συμπληρώστε)
 
 
 
Πληροφορήθηκα για τον αγώνα: 
 
 
Αξιολογώ την διοργάνωση ως: 
Αξιολογώ την κατάσταση της διαδρομής του αγώνα ως: 
Αξιολογώ το επίπεδο υποστήριξης στον αγώνα ως: 
Η γενική μου εντύπωση είναι: 
Θα ήθελα: 
 
 
 
 
 
Πατήστε στο πεδίο "αποστολή" για οριστικοποίηση