Στο χώρο αυτό καθένας μπορεί να περιγράψει κάποιο περιστατικό, προσωπικό ή κοινό, για το οποίο αναζητά περισσότερα στοιχεία ή πληροφορίες που λείπουν ή του διαφεύγουν. Για παράδειγμα τα άγνωστα πρόσωπα μιας παλιάς φωτογραφίας, μνήμες από μια εκδρομή με το σχολείο ή κάποια άλλη εκδήλωση, ένα γεγονός ,κτλ. Ακόμα να αναφερθεί σε ένα γεγονός, μια ιστοριούλα, ή μια εμπειρία που παρόμοιες έχουν ζήσει πολλοί άλλοι και με το χρόνο έχουν γίνει ευχάριστη ανάμνηση που μπορεί να αφορά κι άλλους.

Στείλτε μας λοιπόν κάτι που προσπαθείτε να θυμηθείτε, να εξηγήσετε ή να κάνετε γνωστό  !

Niels Henrik David Bohr

Εμπειρογνώμονας είναι ένας άνθρωπος που έχει κάνει όλα τα λάθη που μπορούν να γίνουν, σε ένα περιορισμένου εύρουςπεδίο.

An expert is a man who has made all the mistakes which can be made, in a narrow field.

Niels Henrik David Bohr (1885-1962), Δανός Φυσικός, από τους σπουδαιότερους του 20ου αιώνα, μέλος του Manhattan Project, κάτοχος του Βραβείου Nobel στη Φυσική (1922), πατέρας του Aage Bohr, επίσης κατόχου του Βραβείου Noble (1975).

Ελληνικός λαός
Θ. Κολοκοτρώνης
Τούτη η χώρα ούτε σιάζει ! ούτε χαλιέται !