Αγώνες βουνού στα μονοπάτια των "Αρκάδων Ποιμένων"
20,4 χλμ και 10 χλμ

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ *** ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΚΥΡΙΑΚΉ 6  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015  ΣΤΟ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ***  VIDEO ***  ΦΩΤΟ